Overzicht van trainingen
Hieronder kun je alle titels van onze trainingen vinden. Kies eerst een thema en klik daarna op een titel van een training. Je krijgt dan meer informatie over de inhoud, de data, de plaatsen en de prijs.
Overzicht trainingen Restauratie
Restauratie: een vak met toekomst. Restauratievaklieden hebben goede kansen op de arbeidsmarkt. Opdrachtgevers stellen terecht steeds hogere eisen aan het vakmanschap. Er moet dus kwaliteit worden geleverd. Het is duidelijk dat hiervoor goede scholing noodzakelijk is.
Stutten en stempelen van historische panden
Stutten en stempelen is veelal een van de minst in het oog springende activiteiten als er een historisch pand gerestaureerd moet worden. Goede kennis van stut- en stempelwerken is echter meer dan noodzakelijk. Immers, wanneer dit werk goed en v ...
€ 275,00
Restauratie in de praktijk
Het vakmanschap van restaureren beperkt zich niet alleen tot de vaklieden op de bouwplaats maar begint feitelijk al bij de opdrachtgever. Professioneel opdrachtgeverschap, een gedegen restauratieplan, een gespecialiseerde aannemer met vakbekwaam ...
€ 275,00
Inboeten, repareren en voegen van oud metselwerk
Met deze training bieden we kennis en vaardigheden aan metselaars en voegers voor de afwerking van metselwerk aan historische panden. Goed voegwerk is belangrijk om het doorslaan van regenwater en vorstaantasting te voorkomen. Voor het uitvoeren ...
€ 545,00
Restauratie en onderhoud uitvoering en begeleiding
Ondeskundigheid, het maken van verkeerde keuzes en fouten, kan leiden tot onherstelbare schade aan het monument. Kwaliteitsborging bij restauratie en onderhoud krijgt gelukkig steeds meer aandacht. Er worden nadrukkelijk eisen gesteld aan de res ...
€ 865,00
Historische binnenbetimmeringen
Instandhouding van een monument beperkt zich niet alleen tot het behoud van het casco. Behoud en herstel van historisch interieuronderdelen wordt steeds belangrijker. Historische binnenbetimmeringen zijn vaak van onschatbare waarde. Het behoude ...
€ 545,00
Herstel en conservering historisch interieur
Het behoud van historisch interieur staat onder druk. Bij herbestemming van historische gebouwen verdwijnen vaak delen of zelfs complete historische interieurs of worden deze ernstig beschadigd. Bij herbestemming van gebouwen speelt de afweging ...
€ 275,00
Restauratie knip en snijvoegen
Restauratie en herstel van bestaand voegwerk, in het bijzonder knip- en snijvoegen, vraagt om extra aandacht, kennis en vaardigheden. Goed voegwerk is belangrijk om het doorslaan van regenwater en vorstaantasting te voorkomen. Deze aspecten ko ...
€ 875,00
Masterclass historisch metsel en voegwerk
In de praktijk blijkt dat de kennis van gevelherstel vaak beperkt blijft tot de basiskennis, ervaring en hetgeen in het bestek is voorgeschreven of door een leidinggevende wordt opgedragen. ...
€ 275,00