Overzicht trainingen Maatwerk
We kunnen maatwerk leveren dat helemaal is toegesneden op jouw specifieke wensen en doelstellingen. Dat kan voor één medewerker, maar zeker ook voor grote groepen. De inhoud van het programma, het aantal dagdelen en de uitvoeringsdata stellen we in overleg vast. Op grond daarvan ontvang je een concrete offerte. In die offerte geven we duidelijk aan hoe we aan je wensen tegemoet kunnen komen en wat je investering is.
Basistraining Digitaal maatvoeren
Het werken met digitale meetinstrumenten kent vele voordelen. Echter, als de man die de apparatuur moet bedienen geen kennis of ervaring op dit gebied heeft dan kunnen er problemen ontstaan. De basistraining ‘Digitaal maatvoeren’ is een ide ...
€ 501,00
Werken met de bouwcirkelzaag
Op zo wel grote als kleine bouwplaats is een bouwcirkelzaag aanwezig. De bediening van deze machines is, zeker op het eerste gezicht, eenvoudig. Het is deze onderschatting die maakt dat iedereen ‘even’ van deze zaagmachine gebruik maakt. Bij ...
€ 274,00
Experttraining Digitaal Maatvoeren
Deze training richt zich op personen die de basiskennis van (digitaal) maatvoeren beheersen en zich, onder deskundige leiding, verder willen ontwikkelen. Bijvoorbeeld gecodeerd inmeten van objecten, 3D maatvoeren, BIM, GPS en TPS. Vanuit de per ...
€ 1.104,00
Tekening lezen; Voorkomen van bouwfouten
Voor een succesvolle bouw is de maatvoering van het grootste belang. Alle gegevens liggen vast in tekeningen. Het gaat erom hoe de gegevens van de tekeningen worden omgezet naar de praktijk op de bouw. Dat is een kritisch proces, want de tekenin ...
STAP-subsidie mogelijk  € 254,00
GPS in de Bouw
GPS wordt meer en meer toegepast op de bouwplaats. Zo leveren steeds meer gemeenten alleen nog coördinaten van de hoekpunten van te bouwen objecten aan en verwachten dat de bouwer deze zelf nauwkeurig met GPS uitzet op de bouwlocatie. Ook het g ...
€ 259,00
Basistraining kabeldetectie
Er mag alleen maar graafwerk in het openbare gebied worden uitgevoerd als er voldoende vooronderzoek is uitgevoerd en de positie van kabels en leidingen bekend is. De aangeleverde informatie is echter regelmatig niet in overeenstemming met de s ...
€ 222,00