Overzicht van trainingen
Hieronder kun je alle titels van onze trainingen vinden. Kies eerst een thema en klik daarna op een titel van een training. Je krijgt dan meer informatie over de inhoud, de data, de plaatsen en de prijs.
Overzicht trainingen Isolatie
Bouwradius heeft trainingen ontwikkeld die in gaat op de laatste ontwikkelingen op het gebied van energiezuinig bouwen en kwaliteit.
Condensatie, geluid en koudebruggen
Per 1 januari 2015 is volgens het Bouwbesluit de energieprestatie-eis (EPC) omlaag van 0,6 naar 0,4 gegaan. Daarnaast is de gedifferentieerde isolatie-eis voor de gebouwschil ingevoerd, waarbij de Rc waarde voor daken en gevels zijn verhoogd. Di ...
€ 250,00
Energiezuinige luchtdichte constructies
In 2015 zijn de regels voor het bouwen van energiezuinige woningen verder aangescherpt. Daarnaast is de gedifferentieerde isolatie-eis voor de gebouwschil ingevoerd, waarbij de Rc waarde voor daken en gevels is verhoogd. Vanaf 2021 wordt elk nie ...
€ 261,00
Luchtdicht bouwen; Praktijktraining
Per 1 januari 2015 is volgens het Bouwbesluit de energieprestatie-eis (EPC) omlaag van 0,6 naar 0,4 gegaan. Daarnaast wordt de gedifferentieerde isolatie-eis voor de gebouwschil ingevoerd, waarbij de Rc waarde voor daken en gevels wordt verhoogd ...
€ 320,00
Isolatiematerialen en damp remmende lagen
Om de klimaat doelstellingen van de overheid te behalen is het verantwoord en duurzaam omgaan met energie is steeds belangrijker geworden. Het op de juiste manier isoleren van ruimtes draagt hieraan bij. Kennis van de bouwfysica en de toe te pas ...
€ 289,00
Waterdichte aansluitingen op de bouwplaats
De waterdichtheid van de gebouwschil is één van de belangrijkste eisen in het bouwbesluit. Het op de juiste manier verwerken en aanbrengen van de waterdichte materialen draagt hieraan bij. Kennis van de materialen en vakmanschap om deze op de ...
€ 289,00
Verwerken van Bladlood; Praktijktraining
De juiste toepassing van bladlood is belangrijk om een constructie waterdicht te maken. Onzorgvuldige verwerking van bladlood leidt al snel tot schadegevallen met vaak hoge herstelkosten. Een deskundige verwerking van bladlood draagt wezenlijk b ...
€ 419,00
Verwerken van bladlood in de restauratie
Zoals wellicht bekend zorgt bladlood, bij juiste toepassing, voor een waterdichte constructie. Hierbij is zorgvuldigheid en deskundigheid van groot belang, om zo schade en hoge herstelkosten te voorkomen. Verwerken van bladlood in de restauratie ...
€ 545,00
Na isolatie van monumentale panden
Bij het isoleren van monumenten staat het behoud van het monument voorop. Vooral thermische isolatie is precisiewerk waarbij deskundigheid noodzakelijk is. De thermische evenwichtssituatie van het monument wordt veranderd hetgeen niet mag leiden ...
€ 275,00