Wanneer wil je gaan?

15 december 2022
08:30-16:30 · Utrecht
16 januari 2023
08:30-16:00 · Hoofddorp
25 januari 2023
08:30-16:00 · Gorinchem
15 maart 2023
08:30-16:00 · Zwolle
Regulier inschrijven
Voorinschrijven STAP
29 maart 2023
08:30-16:00 · Eindhoven
Regulier inschrijven
Voorinschrijven STAP
13 april 2023
08:30-16:00 · Hoofddorp
Regulier inschrijven
Voorinschrijven STAP
8 mei 2023
08:30-16:00 · Gorinchem
Regulier inschrijven
Voorinschrijven STAP
8 juni 2023
09:00 - 16:00 · Zwolle
Regulier inschrijven
Voorinschrijven STAP
20 juni 2023
09:00 - 16:00 · Eindhoven
Regulier inschrijven
Voorinschrijven STAP

Preventiemedewerker

Intro

Een goede aanpak voor gezond en veilig werken is belangrijk voor uw medewerkers. Hiervoor moet u verschillende dingen doen, onder andere een preventiemedewerker aanstellen. Dit is al een verplichting sinds 2005.
Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid. De preventiemedewerker heeft kennis van de arbeidsrisico’s van de organisatie en van de te nemen preventieve maatregelen. Zij zijn deskundige medewerkers binnen het bedrijf die je adviseren over de arbeidsomstandigheden.
Preventiemedewerkers zijn betrokken bij het opstellen van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak. Ook spelen zij een belangrijke rol bij het uitvoeren van de maatregelen die voortkomen uit het plan van aanpak.
Hierbij adviseren zij en werken zij samen met de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of bij het ontbreken daarvan de belanghebbende collega’s.
Preventiemedewerkers kunnen een vraagbaak zijn voor werknemers. Zij kennen de werksituaties en –processen en kunnen daardoor helpen bij het verkleinen van de risico’s.
Per 1 juli 2017 wordt de arbeidsomstandighedenwet aangepast. Ook de preventiemedewerker krijgt hiermee te maken.

Wat leer je?

De cursus Preventiemedewerker heeft als doel kennis en inzicht te verstrekken in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van preventiemedewerker. Voor de preventiemedewerker is een cursus niet verplicht, maar wel aan te raden.
Elke cursist ontvangt een cursusnaslagwerk en een certificaat van deelname.

Duur training

1 dag

Programma

  • Arbowetgeving
  • Veranderingen in de Arbo wet 2017
  • Rol van de Preventiemedewerker binnen de organisatie
  • Organiseren van preventietaken
  • Werkgevers en werknemersverplichtingen
  • Aansprakelijkheid
  • Partijen in arboland
  • De preventiemedewerker als adviseur
  • Arbozorgsysteem: de 5 W’s
  • Waar haal ik mijn informatie
Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een Certificaat als bewijs van deelname.

Voor wie?

Preventiemedewerkers, zowel beginnend als ervaren.
De cursus Preventiemedewerker heeft als doel kennis en inzicht te verstrekken in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van preventiemedewerker. Voor de preventiemedewerker is een cursus niet verplicht, maar wel aan te raden.

Investering

Wat zijn de kosten voor een cursus Preventiemedewerker? De kosten zijn € 510,-; De prijzen zijn inclusief een bijdrage aan de accommodatie, koffie, thee, lunch en indien van toepassing, examen. Deze bedragen zijn exclusief BTW.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze training Preventiemedewerker? Wij lichten het graag toe. Bel ons op (079) 36 85 800 of mail gerust via info@bouwradius.nl. We zien je graag op onze cursuslocatie of in-company op eigen locatie.
€ 510,-
per persoon