Wanneer wil je gaan?

18 april 2023
08:30-16:00 · Nieuwegein
Regulier inschrijven
Voorinschrijven STAP

Na isoleren van bestaande woningen

Intro

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de energiezuinigheid van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. De belangrijkste eis daarvoor is de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). De eisen aan de energieprestatie van gebouwen zullen in de toekomst worden aangescherpt. De EPC zal daarom plaatsmaken voor de wettelijke eisen Bijna Energie neutrale Gebouwen (BENG). Met ingang van 1 januari 2021 geldt dat alle vergunningaanvragen moeten voldoen aan de eisen voor bijna energie neutrale gebouwen (BENG). Dit betekent dat in de dagelijkse bouwpraktijk zeer nauwkeurig gewerkt moet worden om deze aangescherpte eisen te kunnen realiseren. Kleine wijzigingen in het ontwerp of de uitvoering kunnen grote consequenties hebben. Deze training is ook online klassikaal te volgen.

Wat leer je?

In deze training maak je kennis met praktische problemen die zich kunnen voordoen bij het thermisch isoleren van woningen en utiliteitsgebouwen. De nadruk ligt op een betere kennis van isolatietechnieken, isolatiematerialen en de juiste wijze van verwerken. De samenhang tussen dampdoorlaatbaarheid, temperatuur, condensatie, vocht en de gevolgen hiervan voor de constructie krijgen de nodige aandacht.

Duur training

1 dag

Programma

Inhoud
  • Bouwfysica
  • Isolatiematerialen
  • Noodzaak van isoleren
  • Isoleren van gevels
  • Isoleren van daken
  • Isoleren van funderingen en kruipruimten
Bij voldoende resultaat ontvang je een Certificaat als bewijs van deelname.

Voor wie?

Medewerkers die met enige regelmaat direct of indirect te maken hebben met het isoleren van de meest voorkomende constructie.

Investering

€ 265,-; De prijzen zijn inclusief een bijdrage aan de accommodatie, koffie, thee, lunch en indien van toepassing, examen. Deze bedragen zijn exclusief BTW.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze training? Bel ons op (079) 36 85 800 of mail via info@bouwradius.nl.
€ 265,-
per persoon