Wanneer wil je gaan?

3, 17 en 24 februari en 3 maart 2023
08:30-16:00 · Horst
Regulier inschrijven
Voorinschrijven STAP
16, 20, 21 en 24 februari 2023
08:30-16:00 · Hattemerbroek
Regulier inschrijven
Voorinschrijven STAP
10, 16, 17 en 21 maart 2023
08:30-16:00 · Ridderkerk
Regulier inschrijven
Voorinschrijven STAP
12, 18, 19 en 24 april 2023
08:30-16:00 · Hattemerbroek
Regulier inschrijven
Voorinschrijven STAP
15, 22, 23 en 26 mei 2023
08:30-16:00 · Horst
Regulier inschrijven
Voorinschrijven STAP
15, 20, 21 en 23 juni 2023
08:30-16:00 · Hattemerbroek
Regulier inschrijven
Voorinschrijven STAP

Monteur Steigerbouw incl. examen

Intro

De Monteur Steigerbouw monteert en demonteert zelfstandig eenvoudige steigers van categorie 1 en mag onder toezicht van minimaal een 1e monteur complexe steigers monteren. Steigers behoort tot één van de risicovolste factoren binnen de bouw. Het is niet alleen risicovol voor de monteur, maar ook voor de gebruiker van de steiger. Voor het monteren en demonteren van steigers moeten de personen die montagehandelingen verrichten aantoonbaar geschoold zijn op hun vakbekwaamheidsniveau.
De examens op steigerbouwgebied worden onder het regime van persoonscertificatie afgenomen en zijn 5 jaar geldig.
Sinds 18 december 2018 is de Richtlijn Steigers opgenomen in de Arbocatalogus Bouw & Infra. Daarmee hebben de opleidingseisen die genoemd zijn in hoofdstuk 7 van de Richtlijn Steigers de kracht van wet gekregen.

Niveaumeeting

Bij Bouwradius krijgen we vaak de vraag welke training er precies geschikt is voor het niveau van een cursist. Om onze klanten van dienst te kunnen zijn, hebben we daarom een niveaumeting voor steigerbouw ontwikkeld. Klik hier voor meer informatie.

Wat leer je?

Je maakt je vakbekwaamheid aantoonbaar door het behalen van het Persoonscertificaat Monteur Steigerbouw.

Toelatingsvoorw.

Entreecriteria: Minimale leeftijd van 19 jaar, een geldig Basis-VCA-certificaat en bij SVWOH aangemeld als Aspirant Hulpmonteur .
Je ontvangt bij het met voldoende resultaat afleggen van het theorie- en praktijkexamen een Persoonscertificaat Monteur Steigerbouw.

Duur training

4 dagen

Programma

Theorie
 • Richtlijn Steigers; inhoud en toepassingsgebied
 • Steigertypen en toepassingen
 • Benaming, functie en eisen van steigeronderdelen
 • Belasting van de (steiger)werkvloer
 • Steigertekeningen en uittrekstaten
 • Algemene montagezaken
 • Montagestappen
 • Demontage van steigers
 • Montagegereedschap
 • Montage van rolsteigers
 • Opgangen
 • Steigerafdichtingen
 • Bouwliften en steigers
 • Veilige en gezonde montage
Praktijk
Tijdens de praktijk worden er diverse opdrachten uitgevoerd. De opdrachten sluiten aan bij de kennis en ervaring van de deelnemer en is toegesneden op het zelfstandig kunnen realiseren van de bij het examen getoetste eindtermen.
Afsluitende examendag
De training wordt afgesloten met een examendag. Dit theorie- en praktijk examen vindt plaats onder het regime van Persoonscertificering. De door ons gehanteerde prijs is inclusief afdrachten aan DNV-GL en de Stichting Veilig Werken Op Hoogte.
Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een persoonscertificaat met een geldigheid van 5 jaar.

Voor wie?

Alle uitvoerende medewerkers die steigerwerk aantoonbaar vakbekwaam moeten uitvoeren en daarvoor in het bezit dienen te zijn van een geldig certificaat Monteur Steigerbouw zoals vastgelegd in de Richtlijn Steigers.

Investering

Wat zijn de kosten voor een monteur steigerbouw cursus. De kosten zijn € 1119,- excl. BTW, inclusief locatie en catering, lunch, examen en afdrachten DNV-GL en SVWOH.
De deelnemers ontvangen bij het met voldoende resultaat afleggen van het theorie- en praktijkexamen een Persoonscertificaat Monteur Steigerbouw met een geldigheidsduur van 5 jaar.

Video

Vragen?

Heb je nog vragen over deze monteur steigerbouw training? Wij lichten het graag toe. Bel ons op (079) 36 85 800 of mail gerust via info@bouwradius.nl. We zien je graag op onze cursuslocatie.
€ 1119,-
per persoon