Wanneer wil je gaan?

17 oktober 2022
08:30-16:00 · Nieuwegein

Keuring arbeidsmiddelen: elektrisch handgereedschap

Intro

In het Arbobesluit staat dat gereedschappen, machines en installaties die op de werkplek gebruikt worden geen gevaar mogen opleveren voor de werknemers. Daarom moeten werkgevers arbeidsmiddelen die op de bouwplaats gebruikt worden periodiek keuren. De overheid heeft alle arbeidsmiddelen ingedeeld in de klassen 0 tot en met 6. Arbeidsmiddelen die vallen in de klasse 0 en 1 mogen door eigen werk­nemers worden gekeurd, mits zij hiervoor deskundig zijn opgeleid.

Wat leer je?

Tijdens de training worden wet- en regelgeving en het opzetten van keuringsmethodieken behandeld. Tevens wordt er aan de hand van keuringslijsten getraind in het gericht keuren van arbeidsmiddelen en wordt er gebruik gemaakt van onderdelen uit het handboek Keuring Arbeidsmiddelen. Na de training zijn de deelnemers voldoende deskundig om zelfstandig, arbeidsmiddelen in klasse 0 en 1, het hen bekende elektrisch handgereedschap te keuren. Deze training voldoet aan de eisen zoals omschreven in de NEN 3140.

Duur training

1 dag

Programma

Theorie:
 • Wat is een arbeidsmiddel?
 • Nut en noodzaak van keuren van elektrische arbeidsmiddelen
 • Verantwoordelijkheden t.a.v. veiligheid bij arbeidsmiddelen
 • Bedrijfsvoering en organisatie
 • Geldende normen en richtlijnen (NEN- EN50110/ NEN 3140)
 • Gevaarherkenning en veiligheid
 • Elektriciteit
 • IP-beschermingsgraden
 • Klasse indeling arbeidsmiddelen en indeling voor keuringen
 • CE- markering
 • Keuringen in hoofdstappen
 • Visuele keuring
 • Metingen aan elektrische arbeidsmiddelen
 • Testen van snoeren
 • CEE steker
 • Speciale apparatuur
 • Zichtbaar maken gekeurd arbeidsmiddel
 • Werken met 'Handboek arbeidsmiddelen'
 • Keuringsintervallen
Praktijk:
 • Klasse benoemen van arbeidsmiddelen
 • Keuren van elektrische arbeidsmiddelen met behulp van keuringslijsten

Voor wie?

Medewerkers die belast zijn of worden met de keuring van arbeidsmiddelen die behoren tot klasse 0 en 1.

Investering

€ 323,- De prijzen zijn inclusief een bijdrage aan de accommodatie, koffie, thee, blikje frisdrank, lunch en indien van toepassing, examen. Deze bedragen zijn exclusief BTW.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze training? Bel ons op (079) 36 85 800 of mail via info@bouwradius.nl.
€ 323,-
per persoon