Wanneer wil je gaan?

Deze training wordt binnenkort weer gepland,
voor meer informatie kunt u bellen naar 079 36 85 800

Isolatiematerialen en damp remmende lagen

Intro

Om de klimaat doelstellingen van de overheid te behalen is het verantwoord en duurzaam omgaan met energie is steeds belangrijker geworden. Het op de juiste manier isoleren van ruimtes draagt hieraan bij. Kennis van de bouwfysica en de toe te passen materialen is hierbij onontbeerlijk. Door de komst van nieuwe producten en hoge isolatienormen is die kennis en vakmanschap lang niet altijd meer vanzelfsprekend. Door de aanscherping van de isolatie-eisen worden de bouwfysische constructies steeds complexer en kritischer. Kleine onjuistheden in de detaillering, samenstelling van materialen of uitvoering kunnen grote negatieve gevolgen hebben met hoge herstelkosten achteraf. Als voorschrijvende, adviserende, toezichthoudende of uitvoerende is het mede jouw taak problemen te voorkomen. Deze training is bij uitstek geschikt om weer helemaal bij te zijn en je kennis te updaten.

Wat leer je?

De training heeft een theoretisch karakter.
De nadruk ligt op de materiaalkennis van de meest voorkomende isolatie materialen in dak, wand en vloerconstructies zowel voor de nieuwbouw als voor het na-isoleren van bestaande bouw. Aan de orde komen:
  • De bouwfysische achtergronden van warmte, vocht en condensatie.
  • De opbouw van isolerende constructies met damp remmende-, damp-open- en waterkerende lagen.
  • Speciale aandacht voor toepassing van folies in kruipruimten.
  • Speciale aandacht voor gespoten systemen als PUR in kruipruimten.

Duur

1 dag

Programma

Bouwfysica: algemene principes en werking van de bouwfysica
Damp remmende lagen : het nut, zin en onzin. Voorbeelden en aandachtspunten.

Isoleren bij nieuwbouw: De meest voorkomende isolatie materialen in dak, wand en vloerconstructies met aandacht voor:
  • Voor- en nadelen per product
  • Verwerkingsvoorschriften
  • Risico’s en schadebeelden
Na-isoleren bestaande bouw: de meest voorkomende isolatiematerialen in dak, wand en vloerconstructies met aandacht voor:
  • Voor- en nadelen per product
  • Verwerkingsvoorschriften
  • Risico’s en schadebeelden
Bij voldoende resultaat ontvang je een Certificaat als bewijs van deelname.

Voor wie?

Middenkader personeel werkzaam bij voorschrijvende instanties, uitvoerende partijen, gebouweigenaren en adviseurs.

Investering

€ 289,- De prijzen zijn inclusief een bijdrage aan de accommodatie, koffie, thee, blikje frisdrank, lunch en indien van toepassing, examen. Deze bedragen zijn exclusief BTW.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze training? Bel ons op (079) 36 85 800 of mail via info@bouwradius.nl.
€ 289,-
per persoon