Wanneer wil je gaan?

Deze training wordt binnenkort weer gepland,
voor meer informatie kunt u bellen naar 079 36 85 800

Innovatie

Intro

Nieuwe business begint altijd met een nieuw idee, maar een nieuw idee is allesbehalve een garantie op nieuwe business. Innovatie beslaat het gehele traject vanaf idee tot en met daadwerkelijk nieuwe of vernieuwde business. Zekerheden bestaan niet binnen innovatie echter je kunt als ondernemer de kans op succes wel significant vergroten! Door te investeren in het innovatief vermogen van je bedrijf vergroot je blijvend het rendement uit de innovatie initiatieven. Daarmee levert innovatie een belangrijke bijdrage aan de groeiambities en continuïteit van jouw bedrijf.

Wat leer je?

Innovatie is geen gave maar vooral een vakkundigheid die bestaat uit een combinatie van structuur en creativiteit. Na afloop ben je bekend met de essenties van innovatie. Je begrijpt de fasering van een innovatie traject en je hebt kennis gemaakt met de belangrijkste basistechnieken in de diverse fases van een innovatie traject. Je hebt inzage gekregen in de cruciale randvoorwaarden voor succesvolle innovaties. Dit alles levert je concrete handvatten op voor het vergroten van het innovatief vermogen van jouw bedrijf.

Duur training

1 dag

Programma

  • Wat is innovatie eigenlijk?
  • Fasering van een innovatie traject
  • Samenstelling innovatie team
  • Traditionele valkuilen van innovatie
  • Genereren en selecteren van ideeën
  • Ontwikkelen van waarde propositie
  • Ontwikkelen van businessmodel
  • Innovatie van verdienmodel
  • Leren van start-ups
  • Benodigde organisatorische randvoorwaarden

Voor wie?

Deze cursus is bestemd voor DGA's, directeuren, MT leden en verantwoordelijken voor innovatie of R&D binnen gevestigde ondernemingen.

Investering

€ 520,- De prijzen zijn inclusief een bijdrage aan de accommodatie, koffie, thee, lunch en indien van toepassing, examen. Deze bedragen zijn exclusief BTW.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze training? Bel ons op (079) 36 85 800 of mail via info@bouwradius.nl.
€ 520,-
per persoon