Wanneer wil je gaan?

Deze training wordt binnenkort weer gepland,
voor meer informatie kunt u bellen naar 079 36 85 800

Hoofd Bedrijfshulpverlening

Intro

De Coördinator bedrijfshulpverlening (hoofd BHV)houdt zich bezig met de beleidsmatige kant van de BHV. Hij geeft uitvoering aan de BHV-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. In sommige bedrijven wordt de functie gecombineerd met die van Ploegleider. De Hoofd BHV-er (ook wel C/HBHV) vertaalt het beleid in concrete maatregelen, dat wil zeggen:
  • opzetten en beheren van de BHV-organisatie;
  • zorgen voor opleiding en oefening van de bedrijfshulpverleners;
  • communiceren met werkgever en medewerkers en met externen zoals de professionele hulpverleningsdiensten.
Deze persoon heeft een leidinggevende functie binnen jouw organisatie en is verantwoordelijk voor de juiste inrichting van de BHV organisatie. Hij of zij heeft dus kennis van de eigen BHV organisatie nodig. In de training hoofd BHV gebruiken we het handboek van NIBHV. De voorbereiding van de bedrijfshulpverlening in een bedrijf of een inrichting staat centraal.

Wat leer ik?

Na deze training kan de hoofd BHV-er een BHV-organisatie opzetten en deze in stand houden. De hoofd BHV-er kan leiding geven aan een daadwerkelijke inzet en communiceert met de ploegleider(s), BHV-ers en externe hulpdiensten.

Duur training

2 dagen

Programma

  • Wetgeving op het terrein van de kwaliteit van de arbeid, de arbeidsveiligheid en de brandveiligheid
  • Managementsysteem (Arbo beleid, Beoordeling, Besluitvorming, Organiseren en Controleren)
  • Externe contacten waarmee de Hoofd BHV te maken heeft bij de uitoefening van zijn taak
  • Casussen + vervolgopdrachten in theorie uitwerken en bespreken
  • De theoretische casussen vertalen naar de praktijk
  • Huiswerkopdracht met vragen over de inhoud van het boek (ca 10 vragen) en een casus over een “mogelijk voorval in het bedrijf”

Voor wie?

De persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het BHV-beleid binnen de organisatie. De deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig BHV certificaat.

Investering

Wat zijn de kosten voor een Hoofd BHV cursus? De kosten zijn € 497,-; De prijzen zijn inclusief een bijdrage aan de accommodatie, koffie, thee, lunch en indien van toepassing, examen. Deze bedragen zijn exclusief BTW.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze Hoofd BHV training? Wij lichten het graag toe. Bel ons op (079) 36 85 800 of mail gerust via info@bouwradius.nl. We zien je graag op onze cursuslocatie of in-company op eigen locatie.
€ 497,-
per persoon