Wanneer wil je gaan?

Deze training wordt binnenkort weer gepland,
voor meer informatie kunt u bellen naar 079 36 85 800

Herhaling steigerinspecteur

Intro

De Inspecteur Steigerbouw, Steigerinspecteur of Inspecteur van het Steigerbedrijf is verantwoordelijk voor de afname van de steiger. Hij houdt zich bezig met de inspectie van steigers en het vrijgeven ervan. Omdat deze functionaris de veiligheid van de gebouwde steigers moet kunnen beoordelen is het van belang dat hij zowel standaardconfiguraties als ook complexe configuraties kan beoordelen. Hij communiceert met het steigerbouwbedrijf, op het technisch niveau van de 1e Monteur. Daarom wordt -mede op basis van de vastgelegde kerntaken, competenties en eindtermen- vereist dat hij beschikt over het branchecertificaat “Inspecteur Steigerbouw of Steigerinspecteur”.

Wat leer je?

Na het behalen van het examen “Steigerinspecteur” is de kandidaat:
 • Bekend met de steigerbouw gebruikte begrippen en kan deze verklaren
 • Bekend met de verschillende soorten steigerbouwmaterialen en – onderdelen en kan de functie ervan verklaren;
 • In staat de diverse in gebruik zijnde types en soorten steigers met hun specifieke toepassingen te benoemen’;
 • Bekend met de hoofdregels voor steigergebruikers;
 • In staat tot het beoordelen van de juiste toepassing van de grondregels, richtlijnen en veiligheidseisen in verband met monteren, aanpassen, en demonteren van steigers, gebouwd overeenkomstig de standaard uitvoering;
 • In staat eenvoudige en complexe steigers in alle facetten visueel te beoordelen op veiligheid en afwijkingen te rapporteren;
 • Bekend met de wettelijke voorschriften en in staat om de naleving ervan te controleren;
 • In staat de sterkte, de stijfheid en de stabiliteit van de standaard steigers te beoordelen aan de hand van normen en vuistregels;
 • In staat te beoordelen welke PBM’s toegepast moeten worden, of deze in goede staat zijn en of deze op de juiste manier worden gebruikt;
 • In staat onveilige werksituaties van de steiger aan te geven en daarover te rapporteren;
 • In staat aan de hand van tekeningen, alle steigers te beoordelen op sterkte, stijfheid en stabiliteit en deze vrij te geven voor gebruik;
 • In staat (stalen) steigermateriaal te inspecteren aan de hand van bestaande criteria en normen;
 • In staat aan de hand van een inspectie, de veiligheid van steigers, in alle fasen, te beoordelen en richting te geven aan de corrigerende maatregelen;
 • In staat tot het maken van schetsen met het oog op de corrigerende c.q. vervangende constructieve maatregelen;
 • Op de hoogte van de juridische aspecten van het fenomeen steigerbouw met betrekking tot aansprakelijkheid;

Duur training

2 dagen

Programma versnelt doorlopen en kennis checken van:

 • Wet- en regelgeving
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Steigerontwerp en (de)montage
 • Communicatie en oplevering
 • Steigertoegangsmogelijkheden
 • Materiaaleisen
 • Stabiliteit
 • Sterkte, stijfheid, stabiliteit en krachten
 • Speciale weersomstandigheden
 • Examen

Voor wie?

Iedereen die een steiger moet kunnen vrijgeven.

Investering

De kosten zijn € 990,-; De prijzen zijn inclusief een bijdrage aan de accommodatie, koffie, thee, lunch en indien van toepassing, examen. Deze bedragen zijn exclusief BTW.

Toelatingseisen

Geldig of net verlopen certificaat Steigerinspecteur.
Vragen?
Wij lichten het graag toe. Bel ons op (079) 36 85 800 of mail gerust via info@bouwradius.nl. We zien je graag op onze cursuslocatie of in-company op eigen locatie.
€ 990,-
per persoon