Wanneer wil je gaan?

Deze training wordt binnenkort weer gepland,
voor meer informatie kunt u bellen naar 079 36 85 800

1e monteur Steigerbouw, incl. examen en e-learning

Intro

De 1e Monteur Steigerbouw monteert en demonteert zelfstandig eenvoudige en complexe steigers. Hij is gerechtigd om zelfstandig steigers tot en met categorie 3 op te leveren.
Het is niet alleen risicovol voor de monteur, maar ook voor de gebruiker van de steiger. Voor het monteren en demonteren van steigers, moeten de personen die montagehandelingen verrichten aantoonbaar geschoold zijn op hun vakbekwaamheidsniveau.
De examens op steigerbouwgebied worden onder het regime van persoonscertificatie afgenomen en zijn 5 jaar geldig.
Sinds 18 december 2018 is de Richtlijn Steigers in de Arbocatalogus Bouw & Infra. Daarmee hebben de opleidingseisen die genoemd zijn in hoofdstuk 7 van de Richtlijn Steigers de kracht van wet gekregen.

Wat leer je?

Je maakt je vakbekwaamheid aantoonbaar door het behalen van het persoonscertificaat 1e Monteur Steigerbouw.

Toelatingsvoorw.

Om deel te nemen is het verplicht in het bezit te zijn van het certificaat Monteur Steigerbouw inclusief 1,5 jaar aantoonbare ervaring als Monteur Steigerbouw en een geldig VOL VCA certificaat.
Je ontvangt bij het met voldoende resultaat afleggen van het theorie- en praktijkexamen een Persoonscertificaat 1e Monteur Steigerbouw.

Duur training

5 dagen

Programma

Theorie
 • Online niveaumeeting en advies
 • Richtlijn Steigers; inhoud en toepassingsgebied
 • Steigertypen en toepassingen
 • Benaming, functie en eisen aan steigeronderdelen
 • Belasting van de (steiger)werkvloer
 • Steigertekeningen en uittrekstaten
 • Algemene montagezaken en montagestappen
 • Demontage van steigers
 • Montagegereedschap
 • Montage van rolsteigers
 • Opgangen
 • Steigerafdichtingen
 • Bouwliften en steigers
 • Veilige en gezonde montage
 • Sterkteleer
 • Werkorganisatie en verantwoordelijkheden
 • Veilig en doelmatig werken
 • Steigeroverdracht
Praktijk
Tijdens de praktijk worden er diverse opdrachten uitgevoerd. De opdrachten sluiten aan bij de kennis en ervaring van de deelnemer en is toegesneden op het zelfstandig kunnen realiseren van de bij het examen getoetste eindtermen.
Afsluitende examendag
De training wordt afgesloten met een examendag. Dit theorie en praktijk examen vindt plaats onder het regime van Persoonscertificering. De door ons gehanteerde prijs is inclusief afdrachten aan DNV GL en de Stichting Veilig Werken Op Hoogte. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een persoonscertificaat met een geldigheid van 5 jaar.

Voor wie?

Alle uitvoerende medewerkers die steigerwerk aantoonbaar vakbekwaam moeten uitvoeren en daarvoor in het bezit dienen te zijn van een geldig certificaat 1e Monteur Steigerbouw zoals vastgelegd in de Richtlijn Steigers.

Investering

€ 1470,- excl. BTW, inclusief locatie en catering, lunch, examen en afdrachten DNV-GL en SVWOH.
De deelnemers ontvangen bij het met voldoende resultaat afleggen van het theorie- en praktijkexamen een Persoonscertificaat 1e Monteur Steigerbouw met een geldigheidsduur van 5 jaar.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze training? Bel ons op (079) 36 85 800 of mail via info@bouwradius.nl.
€ 1470,-
per persoon