Privacy Policy

Privacy Policy
Via deze Privacy Policy informeert  Bouwradius Training & Advies B.V. u over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Bouwradius Training & Advies B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Bouwradius Training & Advies B.V. respecteert uw privacy en wij houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Welke gegevens worden verwerkt?
Bouwradius Training & Advies B.V. verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van uw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een training, aanvraag via ons contactformulier, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de training waarvoor u zich heeft aangemeld,  indien noodzakelijk uw geboortedatum en geboorteplaats, inclusief betalingsgegevens, uw feedback (anoniem) over de training en overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt Bouwradius Training & Advies B.V. persoonsgegevens in het kader van uw training, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de training (met goed gevolg) heeft afgerond.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
Bouwradius Training & Advies B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.  Indien dat met uw werkgever is overeengekomen, kan Bouwradius Training & Advies B.V. informatie over uw aanwezigheid bij de training verstrekken aan uw werkgever. Wij kunnen uw persoonsgegevens daarnaast beschikbaar stellen aan onze onderaannemers.  Bouwradius Training & Advies B.V. zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan Bouwradius Training & Advies B.V. of indien Bouwradius Training & Advies B.V. daartoe wettelijk verplicht is.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina's u bekijkt en welke opties u gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sessie cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw internet browser afsluit. U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van onze website gebruikmaken.

Google Analytics
Doel: De Google Analytics-cookie houdt bij hoe een gebruiker de website gebruikt. Informatie over het gebruik wordt gebruikt om rapporten op te stellen voor Bouwradius Training & Advies B.V. en andere diensten aan te bieden met betrekking tot internetgebruik.

Eigenschap: De cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.
Delen: Google deelt geen anonieme data met derden (excl. derden die informatie namens Google verwerken). Bekijk Google Privacy Statement.

Beveiliging en bewaartermijn
Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Bouwradius Training & Advies B.V. bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Bouwradius Training & Advies B.V. mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een gespecificeerd verzoek tot Bouwradius Training & Advies B.V. richten door een e-mail te sturen naar info@Bouwradius.nl, onder vermelding van uw naam en adres. Bouwradius Training & Advies B.V.  zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Bouwradius Training & Advies B.V. de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigingen
Bouwradius Training & Advies B.V. kan deze Privacy Policy wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacy Policy regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 17-04-2018.