Advies document Steigerbouw

 

download bovenstaand schema hier. Heeft u vragen neem gerust contact op.

De nieuwe scholingsstructuur steigerbouw heeft met name betrekking op medewerkers die betrokken zijn bij het monteren, demonteren en inspecteren van steigers. Medewerkers die -onder veilige omstandigheden- uitsluitend logistieke handelingen verrichten op de bouwplaats of op de site, zoals bijvoorbeeld “bouwplaatsopruimers”, vallen niet binnen de scope van deze scholingsstructuur.

De Hulpmonteur Steigerbouw assisteert bij (de-)montagewerkzaamheden, waarbij door hem nog geen steigers zelfstandig mogen worden gemonteerd of gedemonteerd. Als hij assisteert bij (de) montagewerkzaamheden, betreft dit uitsluitend eenvoudige steigers van categorie 1, onder toezicht van óf de monteur, óf de 1e monteur óf de voorman. De toekomstige Hulpmonteur Steigerbouw beschikt bij aanvang over VCA, basiskennis steigerbouw en moet zich registreren als “Aspirant hulpmonteur” bij de Stichting Veilig Werken Op Hoogte. De Aspirant Hulpmonteur monteert of demonteert niet. Na uiterlijk 1 jaar, heeft hij de opleiding tot Hulpmonteur Steigerbouw gevolgd, beschikt over het certificaat Hulpmonteur Steigerbouw en is dan als zodanig geregistreerd in het Centraal Diploma Register. Behaalt hij dit certificaat niet, wordt hij uitgeschreven bij de Stichting Veilig Werken Op Hoogte en kan hij de functie niet meer uitoefenen.

De Monteur Steigerbouw monteert en demonteert zelfstandig eenvoudige steigers van categorie 1 en mag onder toezicht van minimaal een 1e Monteur complexe steigers monteren.

 

 De 1e Monteur Steigerbouw monteert en demonteert zelfstandig eenvoudige en complexe steigers. Hij is gerechtigd om zelfstandig steigers tot en met categorie 3 op te leveren.

Voor bedrijven die niet beschikken over de functie van voorman geldt, dat de oplevering van steigers mag plaatsvinden door een gediplomeerde/gecertificeerde 1e Monteur die tevens de taak van “Steigerinspecteur” uitoefent. Hiertoe is hij is in het bezit van het certificaat Steigerinspecteur en beschikt over minimaal 5 jaar werkervaring in deze functie. Hij is evenals de voorman gerechtigd om zelfstandig steigers tot en met categorie 3 op te leveren en steigers van categorie 4 in aanwezigheid van de constructeur.

De voorman steigerbouw voert dezelfde steiger-technische handelingen uit als de 1e Monteur Steigerbouw. Hij beschikt aanvullend over competenties met betrekking tot steigerinspectie, leidinggevende-, communicatieve-, management- en administratieve vaardigheden. De voorman is gerechtigd om zelfstandig steigers tot en met categorie 3 op te leveren en steigers van categorie 4 in aanwezigheid van de constructeur.

De overige functies die nauw verwant zijn aan de steigerbouw zijn in dit verband:

De Steigerinspecteur / Inspecteur van het steigerbedrijf en de Toezichthouder Steigergebruik zijn beide functies die in eerste instantie betrokken zijn bij de opdrachtgever, of die partij in de keten waaraan de steiger formeel wordt/is overgedragen. Deze taak kan door de opdrachtgever formeel zijn neergelegd bij het montagebedrijf of bij een derde deskundige partij.

De steigerinspecteur van het steigerbedrijf / Inspecteur Steigerbouw is verantwoordelijk voor de overname van de steiger. Hij houdt zich bezig met de inspectie van steigers en het vrijgeven ervan. Omdat deze functionaris de veiligheid van de gebouwde steigers moet kunnen beoordelen is het van belang dat hij zowel standaardconfiguraties als ook complexe configuraties kan beoordelen (categorie 1, 2, 3 en 4). Hij communiceert met het steigermontagebedrijf, op het technisch niveau van de 1e Monteur of de Voorman. Daarom wordt -mede op basis van de vastgelegde kerntaken, competenties en eindtermen- vereist dat hij beschikt over het certificaat “Steigerinspectie”.

De toezichthouder steiger moet de veiligheid van de gebouwde steigers kunnen beoordelen. Het is van belang dat hij zowel standaardconfiguraties alsook complexe configuraties (categorie 1, 2, 3 en 4) kan beoordelen. Hij communiceert op het technisch niveau van de 1e Monteur of de Voorman. Teneinde zijn werkzaamheden aantoonbaar op het gewenste niveau uit te kunnen voeren dient deze functionaris te beschikken over het certificaat Toezichthouder Steigergebruik.

Aanbod:

Gratis niveaumeting

Trainingen:

• Opleiding Monteur steigerbouw

• Herhaling Monteur Steigerbouw

• Opleiding 1e Monteur

• Herhaling 1e Monteur

• Hulpmonteur

• Steigerinspecteur

• Toezichthouder Steigerbouw

Zie: Overzicht trainingen Steigerbouw, Bouwradius