Overzicht van trainingen
Hieronder kun je alle titels van onze trainingen vinden. Kies eerst een thema en klik daarna op een titel van een training. Je krijgt dan meer informatie over de inhoud, de data, de plaatsen en de prijs.
Overzicht trainingen Online
Hoogwerker
Werk jij af en toe met een hoogwerker? Je kunt er reuze veilig op hoogte mee werken, mits je goed weet hoe je zo’n machine moet gebruiken. Het bedienen van een hoogwerker is een risicovolle taak. En voor een risicovolle taak moet je, in het ka ...
€ 75,00
Rolsteiger
Hoe vaak kun je in je werk soms ergens niet bij? Regelmatig werk je op een hoogte waar je zonder hulpmiddelen niet eenvoudig bij kunt komen. Eén van de hulpmiddelen om veilig op hoogte te werken is de rolsteiger. Bij het opstellen, verplaatsen ...
€ 75,00
Kitten
Pak jij regelmatig een kitspuit? En weet je dan welke kit je moet gebruiken? In de bouw werken we veel met kit. Soms is kit een laatste redmiddel om een bouwfout te verbergen. Maar meestal kiezen we bewust voor kit als bouwmateriaal. Belangrijk ...
€ 75,00
Asbest herkennen
Werk jij regelmatig in woningen of gebouwen van méér dan twintig jaar oud? Grote kans dat je dan asbest tegenkomt. Weet jij welke materialen asbest kunnen bevatten? Herken jij asbest? En weet jij wat je moet doen als je asbest tegenkomt? Toen ...
€ 75,00
Basiscommunicatie
Word jij altijd begrepen? Weet jij steeds wat je collega’s bedoelen? Denk jij soms ook ‘dat kun je wel anders brengen?’ Sommige mensen zijn goed in communicatie, anderen wat minder. Communiceren kan iedereen leren. Het is meer dan vertelle ...
€ 75,00
Bladlood aanbrengen
Bladlood wordt vanwege zijn prima eigenschappen gebruikt om aansluitingen in de bouw waterdicht te maken. Bladlood is 100% recyclebaar en mede dankzij de lange levensduur een duurzaam product. Daarnaast kent lood ook veel fraaie producten, zoals ...
€ 75,00
Toezichthouder Steigergebruik
De toezichthouder steigergebruik is verantwoordelijk voor toezicht in de gebruiksfase. Aangezien deze functionaris de veiligheid van de gebouwde steigers moet kunnen beoordelen, is het van belang dat hij zowel standaardconfiguraties als ook comp ...
€ 75,00
Veilig werken aan de weg
Werk jij wel eens op of langs de openbare weg? Ben jij je bewust van de gevaren die je dan loopt? Om de veiligheid van jezelf, je collega’s en weggebruikers te waarborgen moet je altijd maatregelen nemen. In de Wegenverkeerswet staan hiervoor ...
€ 75,00
Maatvoeren
Waar moet die tussenwand komen, hoe breed wordt de deur? Bijna ieder bouwonderdeel begint met maatvoeren. Die maten worden voor een deel door de architect bedacht bij het ontwerpen van het bouwwerk. Veel afmetingen hebben te maken met de menseli ...
€ 75,00
Sanitair en riolering
In de dagelijkse bouwpraktijk komt het regelmatig voor dat eenvoudige werkzaamheden op het gebied van sanitair en riolering moeten worden uitgevoerd. Dit gebeurt dan door een van uw uitvoerende medewerkers, vaak een metselaar. In deze training ...
€ 75,00
Voorkom faalkosten
Hoewel faalkosten altijd wel aandacht krijgen, is dit het moment om te zorgen dat uw medewerkers zich bewust worden van hun eigen rol in het terugdringen van faalkosten. De bouwplaatsmedewerker dient op de hoogte te zijn van de juiste opbouw va ...
€ 75,00
Lean bouwen
Als je jouw bedrijfsstrategie wilt baseren op het begrippen 'leveren klantwaarde' en 'lerende organisatie' en hiermee de prestaties drastisch en structureel wil verbeteren, kun je Lean Bouwen invoeren. Met Lean Bouwen doe je meer met minder insp ...
€ 75,00
Luchtdicht bouwen
Weet jij wat de EPC is? Deze energieprestatie-eis is per 1 januari 2015 volgens het Bouwbesluit omlaag gegaan van 0,6 naar 0,4. Daarnaast is de gedifferentieerde isolatie-eis voor de gebouwschil ingevoerd, waarbij de Rc-waarde voor daken en geve ...
€ 75,00
Toepassen van loodvervangers
Steeds meer bedrijven gaan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Waterbeheerders hebben problemen om de metalen koper, lood en zink uit het rioolwater te zuiveren. Een deel komt door toepassing van bouwmateriaal. Het gebruik van schadelijke m ...
€ 75,00
Contractvorming en risicomanagement
Weet je dat door de komst van de geïntegreerde contracten de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is vergroot? En welke contractvorm past het beste bij een project? Het is belangrijk om tijdens de contractvorming tot een goede keuze te komen. ...
€ 75,00
Perfect onderhandelen
Heb jij weleens het gevoel dat je ergens in een onderhandeling kansen hebt laten liggen? Dat overkomt velen. Onderhandelen is een proces waarbij twee of meer partijen met zowel gemeenschappelijke als tegengestelde belangen proberen tot een overe ...
€ 75,00
Veiligheidsbewustzijn
Hoe bewust ben jij je van je eigen veiligheid? Herken je risico’s op de bouwplaats en worden ze opgelost en gemeld? Wie de risico’s van het werk kent, gedraagt zich anders dan iemand die daar geen idee van heeft. Veiligheid speelt bij de mee ...
€ 75,00
Warmte, vocht en ventilatie
Ken jij het belang van een goed binnenklimaat van woningen en gebouwen? Vocht en ventilatie zijn altijd belangrijke onderwerpen geweest in de bouw. Door de veranderde bouwmethoden en verhoogde eisen voor onder andere isolatie vragen ze in de toe ...
€ 75,00
Duurzaam bouwen
Weet je wat duurzaam bouwen allemaal omvat? In ieder geval werken met respect voor mens en milieu aan gebouwen die zo lang mogelijk voldoen aan de behoeften van de opdrachtgever. Een duurzaam gebouw moet bovendien energie, water en materialen be ...
€ 75,00
Duurzaam renoveren
Is renovatie duurzamer dan nieuwbouw? Wel als je het op de juiste manier doet met de nadruk op energiebesparende maatregelen. Er is sprake van een groeimarkt. De komende jaren moeten in ons land veel woningen worden gerenoveerd. Alle reden dus o ...
€ 75,00
Integrale projectorganisatie
Ken je het belang van een goede (project)organisatie? Die staat geheel ten dienste van de werkvloer (realisatie én ontwikkeling). Daar worden het product en het proces zichtbaar voor de klant. Hét gemeenschappelijk belang is een optimaal en so ...
€ 75,00
Toolboxmeeting
Werkt iedereen in je bedrijf veilig? Praat met elkaar over de soms dagelijks veranderende omstandigheden op de bouwplaats. Dat maakt iedereen nog beter bewust van gevaren op het werk en voorkomt incidenten en ongelukken. Voor bedrijven is veilig ...
€ 75,00
Stofvrij werken op de bouwplaats
Ben jij je bewust hoe schadelijk fijnstof voor je gezondheid is? Heel schadelijk zijn vooral deeltjes van kankerverwekkende stoffen zoals kwarts, hardhout, asbest, chroom en nikkel. Deze fijne stofdeeltjes komen vrij bij boren, hakken, slijpen e ...
€ 75,00
Voorman nieuwe stijl
Was de voorman in het verleden de man die binnen een ploeg het voortouw nam, tegenwoordig wordt hij steeds meer gezien als degene die verantwoordelijk is voor het deelproces en soms zelfs voor het totale project. Niet alleen ten aanzien van het ...
€ 75,00
Metselen
De metselaar bepaalt in grote mate wat de eerste indruk is van een gebouw. Gemetselde gevels vormen immers een omvangrijk onderdeel van veel bouwwerken. Elke steen die een metselaar legt brengt meer in het zicht van een gebouw. Voor de buitensta ...
€ 75,00
Praktijkverdieping voor metselaars
Al eeuwen lang maken we rond gebouwen muren van baksteen. Vele jaren was dat voornamelijk om een gebouw aan de buitenzijde af te sluiten. De laatste eeuw vinden we het ook steeds belangrijker dat het niet alleen functioneel is maar er ook mooi u ...
€ 75,00
Bouwfysica
In deze korte cursus behandelen we de belangrijkste begrippen van de bouwfysica. We behandelen uitsluitend de basisbegrippen en laten eenvoudige berekeningen zien. We gaan niet in op licht en van geluid komen alleen een paar basis beginselen aan ...
€ 75,00
Bouwlogistiek
De laatste jaren verandert er veel in de bouw. Milieuvraagstukken, bereikbaarheid van de bouwplaats, te kort aan vaklieden, etc. Het wordt een steeds grotere uitdaging om alles op de bouwplaats gestroomlijnd te laten verlopen. Een belangrijke vo ...
€ 75,00
Omgaan met klanten
Het goed omgaan met klanten wordt steeds belangrijker. We spreken niet voor niets van “De klant is koning”. Ook als bouwplaatsmedewerker hebben we vaak met klanten te maken. Bijvoorbeeld bij renovatie of service werkzaamheden. Die klant kan ...
€ 75,00
Uitvoerder nieuwe stijl
De functie uitvoerder is voortdurend aan verandering onderhevig. Was in het verleden de rol van de uitvoerder voornamelijk het rechtstreeks aansturen van bouwplaatspersoneel, tegenwoordig zijn daar veel meer vooral management taken bijgekomen. O ...
€ 75,00