Maatregelen met betrekking tot het coronavirus

In verband met de huidige maatregelen verzorgen wij alleen praktijktrainingen die betrekking hebben op het in stand houden van de veiligheid op de bouwplaats. Online zijn er meer mogelijkheden beschikbaar. Denk hierbij aan VCA examentraining. Vraag naar de mogelijkheden. 

BHV
Voor BHV geldt geen verlengingsregeling, maar een coulance regeling. Het trainingsbedrijf mag bepalen of een cursist met een verlopen certificaat nog mag deelnemen aan een herhalingscursus. Vraag naar de mogelijkheden.
 
Het Oranje Kruis
Het Oranje Kruis heeft een coulance regeling van 6 maanden. Wanneer u dus een geldig Oranje Kruis certificaat heeft, dan heeft u 6 maanden extra de tijd om het certificaat te verlengen.
 
VCA 
VCA examen kunnen afgenomen worden.
  1. Diplomahouders van wie het diploma in de periode 15 december 2020 tot en met 9 februari 2021 verloopt, krijgen vooralsnog dispensatie tot 1 mei 2021. Tijdens deze periode mogen de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma blijven werken. Dit geldt voor alle diploma's en certificaten in het Centraal Diploma Register: B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU, SOG-petrochemie en SOG-steigerbouw. Het CDR geeft bij diploma's die in de periode 15 december 2020 tot en met 9 februari 2021 zijn verlopen de volgende melding: 'Dit diploma valt onder de dispensatieregeling van de SSVV in verband met het coronavirus. Dit betekent dat de diplomahouder tijdelijk met zijn verlopen diploma mag blijven werken.'
  2. Ook medewerkers van VCA- en VCU-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun diploma moeten halen en dit vanwege de lockdown niet kunnen doen, krijgen dispensatie tot 1 mei 2021. VCA-gecertificeerde bedrijven moeten deze medewerkers door een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) laten begeleiden tot het moment dat zij succesvol examen hebben kunnen doen.
  3. Mensen die niet in de onder 1) en 2) genoemde groepen vallen, kunnen geen beroep doen op de dispensatieregeling.
 
Steigerbouw (bron svwoh)
Praktijk trainingen Steigerbouw kunnen gevolgd worden.
Als gevolg van de nieuwe coronamaatregelen heeft SSVV de dispensatieregeling voor (persoons-)certificaten in het centraal diploma register geherintroduceerd.
Dit betekent het volgende:
  • Certificaathouders van wie het persoonscertificaat tussen 15 december 2020 en 19 januari 2021 verloopt, dienen zich vooralsnog voor 1 april 2021 te hercertificeren. We adviseren hen het examen op tijd in te plannen en niet tot het laatste moment te wachten. Tijdens deze periode mogen de certificaathouders tijdelijk met hun verlopen persoonscertificaat blijven werken.

SVWOH heeft met DNV GL kortgesloten dat bovenstaande dispensatieregeling geldt voor alle persoonscertificaten die door SVWOH geregistreerd zijn in het CDR SSVV.
 
Voor de bij SVWOH geregistreerde Aspirant-Hulpmonteurs geldt de volgende dispensatie:
  • Aspirant-Hulpmonteurs waarvan de maximale registratieperiode van 1 jaar tussen 15 december 2020 en 19 januari 2021 verloopt, kunnen tot 1 april 2021 het examen (hulp-)monteur volgen om het persoonscertificaat (hulp-)monteur te verwerven. We adviseren hen het examen op tijd in te plannen en niet tot het laatste moment te wachten. Tijdens deze periode mogen de Aspirant-Hulpmonteurs die deel gaan nemen aan een examen tijdelijk doorwerken als Aspirant-Hulpmonteur.