Adviezen voor BHV/ EHBO handelingen tijdens Corona crisis

 Fysiek contact bij EHBO / BHV

Let op gevaar betekent bij COVID 19 voorkomen zelf besmet te raken. Beoordeel daarom bij elke situatie of het noodzakelijk is het slachtoffer binnen anderhalve meter te benaderen. Is dit niet nodig, verleen dan hulp op afstand door aanwijzingen te geven waarmee het slachtoffer zichzelf kan helpen. En bel indien nodig 112.
Is het wel noodzakelijk binnen anderhalve meter van het slachtoffer te komen, beperk je dan tot levensreddend handelen.
 
Beschermen handschoenen

Draag tijdens het verlenen van eerste hulp zoveel mogelijk beschermende handschoenen ter bescherming van jezelf en het slachtoffer. Vinyl handschoenen beschermen niet tegen micro- organismen! *
 
Beademing tijdens reanimatie
Hierin volgt Het Oranje Kruis de richtlijnen van de NRR, waarin het volgende staat beschreven:

  •  Is het slachtoffer volwassen zonder duidelijke of bewezen infectie, geef dan alleen borstcompressies, geen mond-op-mond beademing.
  • Is het slachtoffer COVID-19 positief of is hiervoor een sterke verdenking, geef dan geen borstcompressies of mond-op-mond beademing. Alleen een AED mag hier worden gebruikt. **
  • Bij kinderen blijft de inzet van de reanimatiehandelingen ongewijzigd, inclusief beademing en borstcompressies.

Handen wassen voor fysiek contact

Zoals standaard binnen EHBO: was wanneer mogelijk de handen voor fysiek contact. In dit filmpje van Zorg voor Beter wordt duidelijk aangegeven hoe de handen optimaal gewassen worden.

Taakverdeling bij meerdere EHBO’ers
Indien meerdere EHBO’ers aanwezig zijn, verdeel dan de taken. Laat iemand die reeds genezen is van het coronavirus of in optimale gezondheid verkeert het fysieke contact uitvoeren. Mensen ouder dan 50 jaar wordt aangeraden altijd op afstand te blijven. Andere EHBO’ers kunnen taken op afstand oppakken, zoals het bellen voor hulp en het op afstand houden van kijkers.

Na de eerstehulpverlening
Na het verlenen van eerste hulp dienen de handen zo spoedig mogelijk minimaal 20 seconden grondig te worden gewassen. Is er een ambulance aanwezig, desinfecteer de handen dan al bij de ambulance als dat mag. Vermijd na hulp aan iemand die is besmet met het virus de eerste 2 weken contact met anderen, totdat zeker is dat men zelf niet is besmet of weer volledig is hersteld. Bel bij hoge koorts of moeilijkheden met ademen de huisarts.

* Bouwradius & Training adviseert het gebruik van nitril handschoenen.
** Bouwradius & Training adviseert de AED na gebruik te ontsmetten en nieuwe pads aan te (laten) brengen.