Laatste Minuut Risico Analyse

Laatste Minuut Risico Analyse 

Checklist voor het praktijkexamen (1e) Monteur Steigerbouw. 

  1.  Voel ik me goed en ben ik fit?
  2. Weet ik welke werkzaamheden ik moet uitvoeren?
  3. Is de werkplek vrijgegeven en veilig?
  4. Zijn alle veiligheidsprocedures aan mij uitgelegd en bedrijp ik deze?
  5. Ken ik de risico's die mijn werkzaamheden met zich meebrengen (RI&E)?
  6. Heb ik de juiste veiligheidsmiddelen en PBM?
  7. Heb ik het juiste gereedschap?
  8. Zijn mijn middelen gekeurd?
  9. Heb ik al het mogelijke gedaan om risico's te minimaliseren?
  10. Als er iets verkeerd gaat, weet ik dan wat ik moet doen?

Bij alles Ja: start of hervat de werkzaamheden.

Bij Nee of twijfel: bespreek de situatie met de leidinggevende.