Hoe belangrijk is het isoleren van leidingen?

Bij het isoleren van woningen en gebouwen denken we in eerste instantie aan het isoleren van de gebouwschil. Het dak, de gevels en kruipruimte zijn natuurlijk belangrijk om het meeste energieverlies zoveel mogelijk te beperken. Een onderbelicht punt is vaak de leidingen en kanalen die door een woning of het gebouw lopen. Het is een vaak vergeten onderwerp, waarvan we denken: ‘dat lost de installateur wel op’. Vaak is dat ook zo, maar omdat het steeds meer voorkomt dat leidingen bouwkundig worden weggewerkt bestaat er een grote kans dat er ondanks alle goede bedoelingen bepaalde leidingen vergeten worden. Dit kan dan weer tot onverwachte problemen leiden.

Als gevolg van de energietransitie zien we steeds meer nieuwe en voor ons niet altijd bekende energiesystemen in woningen en gebouwen. Denk daarbij aan de toepassing van de warmtepomp, zonneboiler en bijvoorbeeld een blokverwarming met warmte en koude opslag. Deze systemen worden aangesloten met een wirwar aan leidingen, die ook vaak nieuwe risico’s met zich meebrengen. Je kan daarbij denken aan energieverlies door buizen in onverwarmde ruimtes en condensatie problemen.

Als een leiding met warmwater door een koude ruimte loopt,  zoals een kruipruimte of achter een knieschot op zolder, dan kan behoorlijk bespaart worden op de energiekosten. Isolatie van verwarmings- en warmtapwaterbuizen is een goedkope vorm van isolatie die dan ook snel is terugverdient.

Voorbeelden waar de leidingen geïsoleerd kunnen worden:

·         In de kruipruimte;

·         Achter knieschotten van schuine daken;
·         in de meterkast;
·         op een onverwarmde zolder;
·         in een leidingkoker
·         boven verlaagde plafonds
·         in de onverwarmde garage;
·         in de technische ruimte.

 

Ventilatie kanalen isoleren

We hebben tegenwoordig niet alleen te maken met leidingen waar warmwater doorheen loopt, maar ook met kanalen waar warme- en of koude ventilatielucht doorheen gaat. Afhankelijk van de temperatuur en vochtigheidsgraad van de lucht in het kanaal en de condities van de omringende lucht, moeten we voor de juiste isolatieoplossing kiezen. Vooral bij langere ventilatiekanalen is het belangrijk om de temperatuur in het kanaal op peil te houden om niet te veel energie te verliezen. Niet alleen kanalen waar warme lucht door getransporteerd wordt moeten geïsoleerd worden, maar ook kanalen waar koude lucht door getransporteerd wordt moeten goed geïsoleerd worden.

Condensatie

Wanneer door een ventilatiekanaal koude lucht stroomt en de omgevingslucht warmer is dan de lucht in het kanaal dan kan er op het kanaal condensatie ontstaan.  Dit is hetzelfde effect als je een glas koud bier uit de koelkast haalt. Er zullen dan al snel druppeltjes water op de buitenkant van het glas ontstaan. Als dit plaatsvindt op kanalen en buizen dan kunnen de druppels al snel zorgen voor vervelende lekkages. Op den duur veroorzaakt dit schades zoals het verkleuren van plafonds en vloeren. Op de lange duur kan water een kanaal aantasten en de levensduur bekorten. In een omgekeerde situatie kan ook condensatie binnen in het kanaal ontstaan. 

Door het kiezen van de juiste isolatie oplossing kunnen we deze lekkages voorkomen. Daarbij moeten we er voor zorgen dat de oppervlaktetemperatuur niet hoger is dan de omgevingstemperatuur. Zorg dus voor de juiste isolatiedikte.

Vaak vergeten we dat inpandige leidingen ook voor geluidsproblemen kunnen zorgen. Denk daarbij aan het ruisen van water in waterleiding of het geluid van een hinderlijke standleiding van een riolering. Ook in die gevallen kan het goed isoleren van de leidingen en kanalen een oplossing bieden.

Wil je meer weten over het isoleren van woningen en gebouwen en het isoleren van leidingen in het bijzonder volg dan een van onze trainingen  of neem contact met ons op (079) 36 85 800 of mail via info@bouwradius.nl