Chroom-6. Nu ook een risico in de bouw?

De kranten stonden er vol van. Bij het onderhoud aan legervoertuigen werden medewerkers blootgesteld aan het gevaarlijke en giftige Chroom-6. Vervolgens bleek het ook op NS-voertuigen te zitten en hadden medewerkers veelal zonder waarschuwing en zonder preventieve maatregelen blootgestaan aan deze giftige stof.
En nu blijkt dat het ook in de bouw een veel gebruikt conserveringsmateriaal is. In de infra is het veel gebruikt op bruggen, maar ook in de B&U komt het voor als conserveringsmiddel op staal en hout.

Chroom-6 is een metaal met een bijzondere eigenschap: verwerkt in verf voorkomt het dat materialen worden aangetast (corrodeert). Daarom is het in het verleden vaak gebruikt om voertuigen, bruggen en vastgoed te beschermen. Het metaal vormt een gezondheidsrisico, bij werkzaamheden zonder voldoende beschermingsmaatregelen aan of met Chroom-6 houdende verf. Denk aan schuren, slijpen, verhitten of zagen. Daarom zijn veiligheidsmaatregelen vastgesteld en zijn voorzieningen nodig voor een zo laag mogelijke blootstelling.
Inspectie SZW stelt dat chroom-6 een gevaarlijke stof is, die na blootstelling op termijn kan leiden tot ernstige gezondheidsschade in de vorm van kanker of een nadelig effect op de voortplanting.

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit moeten werknemers beschermd worden tijdens het werken met gevaarlijke stoffen. Chroom-6 wordt nadrukkelijk genoemd in de lijst ‘SZW-lijst met kankerverwekkende en mutagene stoffen’. Werkgevers en opdrachtgevers hebben de wettelijke verplichting om personeel zo goed mogelijk te beschermen tegen deze stof en/of het vrijkomen daarvan tijdens bewerking.
Behalve de nodige beschermingsmaatregelen is ook een goede voorlichting verplicht. Het is van belang dat een medewerker ook zelf, als hij het vermoeden heeft van chroom-6, bij zijn werkgever aan de bel kan trekken.
Er zijn overigens eenvoudige Chroom-6 detectie testkits in de handel. Als chroom-6 eenmaal is vastgesteld, is het zaak te zorgen voor voldoende bescherming. Dit begint al bij maatregelen treffen bij de bron. Niet in iedere situatie zijn de maatregelen hetzelfde Zo maakt het bijvoorbeeld verschil of iemand binnen of buiten werkzaamheden verricht.

Volg bij het werken met chroom-6 de checklist ‘chroom-6 in oppervlakken van SZW.’
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/arboonline.nl/app/uploads/2019/08/...
Ook de tabel van SZW met “Technische beheersmaatregelen chroom-6” is van belang.
https://www.inspectieszw.nl/onderwerpen/chroom-6/technische-beheersmaatr...

De training “stofvrij werken” besteed uitgebreid aandacht aan chroom-6.

Cursusinformatie Stofvrij werken

Of maak een afspraak voor in-company of maatwerk.